Klienter

Marknads korset är ett demokratiskt socialt företag (DSE) vilket innebär att vårt medlemskap bildas från en rad samarbetande parter (t. ex. Kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer, investerare) som kommer från en rad relaterade discipliner (t. ex. Kärnkraft, olja & gas, förnybar energi). Varje medlem är demokratiskt involverad i driften av företaget som gör det möjligt för kund medlemmar att ha ett direkt inflytande i riktning mot verksamheten.

Kunder som använder våra tjänster drar nytta av:

Låga priser:
 1. Inga försäljningsteam, ingen mellan chef, inga spekulativa aktieinnehav
 2. Vinst sätts tillbaka till verksamheten till förmån för:
  • Återinvestering i branschen (R&D reserver)
  • Återinvestering i medlemmar (t. ex. utbildning och yrkesutveckling)
  • Medlemmarnas motivation (rättvis vinst andelssystem)
  • Investeringar i gemenskapsprojekt
Tillgång till kompetent och erfaren arbetskraft:
 1. Redan driver sina egna företag
 2. Med en dokumenterad merit på leverans
 3. Sammanhängande arbetsordning på grund av strikta krav på medlemskap
 4. Med en garanti för leverans
 5. Med en omfattande kunskaps-och upplevelse bassäng

En enda kontaktpunkt:

 1. Att ge arbetsgrupper från en enda organisation snarare än underleverantörer efter underleverantörer
 2. Att ge förenklad efterlevnad av SMF-kvoterna
 3. Eliminerar krav på flera nivåer avtal
Demokrati och öppenhet (klienter kan också ansluta sig till medlemskap):
 1. Rösträtt
 2. Årsredovisning
 3. Tillgänglig databas för medlems kunskaper.
Lämpligt kvalificerad och erfaren styrelse:

 1. Minst 10 års erfarenhet av relevant bransch
 2. Lång erfarenhet av att driva egna företag
 3. Strikta företagsregler
 4. Princip baserad ETHOS
Fördelar för kundens intressenter:
 1. En erfaren, seriös arbetskraft leder till ett ökat förtroende för processen
 2. Insyn i finanspolitiken
 3. Insyn i säkerhets bedömningsprocessen
 4. Social redovisning
 5. Inga dolda agendor
 6. Etiskt drivande företag.