Om

Om oss

Market Cross är ett demokratiskt socialt företag (DSE) som tillhandahåller kärnsäkerhetstjänster till kärnkrafts-, försvars-, olje- och gas- och hemtjänstsektorerna. Vårt Medlemskap bildas från en rad samarbetsparter (t.ex. Klienter, Leverantörer, Tjänsteleverantörer, Investerare, Intressenter) som kommer från en rad relaterade discipliner. Varje ledamot är demokratiskt engagerad i driften av företaget och detta gör att varje ledamot kan ha ett direkt inflytande i verksamhetens riktning. Detta innebär att även kunder kan ha ett inflytande. Vi är den första DSE i världen som tillhandahåller kärnsäkerhetstjänster. Räkna med att se fler DSEs som vår framväxande i andra sektorer. https://vimeo.com/301060900 [Om du använder Internet Explorer klicka här för att se videon.] Skrivet i vår mycket bolagsordning är ett åtagande att stödja vårt lokala samhälle och vår industri. Vi tar detta engagemang på största allvar och under vår korta existens har vi redan bidragit till flera samhällsprojekt. Inte bara det, men inbyggt i tyget av vårt företag är de fyra cirklarna av handel. De kan, mycket allmänt, presenteras av följande bild. Vi anser att de fyra sammanlänkade komponenterna är nödvändiga för ett praktiskt användbart företagsklimat och ger fördelar långt utöver den grundläggande affärsmodellen. Vi finner att detta aproach bygger förtroende mellan kunder, leverantörer, intressenter, personal och medlemmar vilket i sin tur resulterar i långsiktiga arbetsrelationer och mycket förbättrade arbetsmiljöer.