Processmappning

Market Cross kan ge en fullständig Process Mapping-tjänst till ditt företag. Detta inkluderar:

  1. Utvärdera dina nuvarande Procedurer, Blanketter, Arbetsinstruktioner etc;
  2. Att komma överens om dina nyckelprocesser;
  3. Att komma överens om avlägsnandet av dem som är föråldrade, ineffektiva eller irrelevanta;
  4. Designa enkla, lätt att följa Process Maps skräddarsydda för ditt företag;
  5. Skapa Process Maps som är lätta att utveckla och ändra när ditt företag förändras och växer;
  6. Länka processkartorna sekventiellt från förfrågan till varor ut;
  7. Länka Processkartorna till nyckeldokumenten i dina processer;
  8. Öka din personals förståelse och medvetenhet om hur verksamheten fungerar och deras viktigaste bidrag till den;
  9. Identifiering av viktiga mät- och resultatområden för att möjliggöra tillväxt och förbättring av företag.